เกี่ยวกับเรา

การคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดหรือการป้องกันการตั้งครรภ์ (Contraception) คือ การป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น โดยมีกลไกในการป้องกันการตั้งครรภ์หลายกลไกเช่น
-การป้องกันไม่ให้มีการตกไข่
-การป้องกันไม่ให้ไข่กับอสุจิเกิดการปฏิสนธิ
-และการป้องกันไม่ให้มีการฝังตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูก